30 brochures RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 naoorlogse gebieden geselecteerd met een bijzondere cultuurhistorische betekenis. De gebieden zijn opgedeeld in wederopbouwkernen (rood), naoorlogse woonwijken (oranje) en landelijke gebieden (groen). Voor de bewoners is een brochurelijn opgezet om hen kennis te laten maken met de bijzondere achtergrond en historie van hun wijk.
Wij zijn vanaf het begin bij het ontwerp en de inhoud van deze brochures betrokken, zo hebben we kunnen meedenken over de indeling, fotografie en vouwwijze.