Boek Next_

Het Projectbureau Belvedere zette zich in voor het behoud en duurzaam herontwikkelen van cultureel erfgoed. Elke maand gaven zij een nieuwsbrief uit en ‘Next_’ geeft een bloemlezing uit deze 35 nieuwsbrieven. De publicatie is ingedeeld in thema’s welke ieder hun eigen hoofdstuk en kleur hebben. Door middel van illustraties en fotomateriaal is de inhoud toegankelijk gemaakt.